Změna překladu slova LEAD

změnit na Indice
50% (2 votes)
ponechat Iniciativa
50% (2 votes)
Total votes: 4
Groups audience: 

Comments

Slovo iniciativa nevystihuje význam anglického slova lead v kontextu obchodního případu. Nejvhodnější mi přijde slovo indice, které se používá rovňež v krimi kontextu "The police is following a lead ..."

... ale ve skutečnosti je i ta zavádějící - lead je ve své podstatě "potenciální zákazník".