Vui lòng hướng dẫn cách áp dụng ngôn ngữ tiếng Việt

Gửi anh em,
Mình loay hoay mấy ngày để ép tiếng việt vào zurmo 2.8 mà vẫn chưa thành công. Vui lòng hướng dẫn dùm!

Groups audience: