Board

Translate Vietnamese for Zurmo

I'm working on this translate, hope it finish soon :)
Using Poedit with translate suggestions is fast for everyone :)
Anybody still translate ?

Vui lòng hướng dẫn cách áp dụng ngôn ngữ tiếng Việt

Gửi anh em,
Mình loay hoay mấy ngày để ép tiếng việt vào zurmo 2.8 mà vẫn chưa thành công. Vui lòng hướng dẫn dùm!