Zurmo translation downloads

Languages1.5x1.6x2.0x2.2x2.5x2.6x2.7x2.8x3.0x3.1x3.2x
Arabic

1.5 (23.03 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (23.26 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (46.4 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (46.48 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (33.63 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (34.67 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (34.65 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (34.72 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (45.63 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (45.96 KB)

Generated: 2017-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (45.96 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Bosnian

1.5 (114.32 KB)

Generated: 2013-Oct-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (114.32 KB)

Generated: 2013-Oct-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (231.03 KB)

Generated: 2013-Oct-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (231.03 KB)

Generated: 2013-Oct-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (188.97 KB)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (188.23 KB)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (186.92 KB)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (186.54 KB)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (186.09 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (185.44 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (185.15 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Bulgarian

1.5 (192.28 KB)

Generated: 2013-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (192.6 KB)

Generated: 2013-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (189.51 KB)

Generated: 2013-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (10.13 KB)

Generated: 2013-Aug-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (1.72 KB)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (1.72 KB)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (1.58 KB)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (1.58 KB)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (1.25 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (1.25 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (1.25 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Chinese, Simplified

1.5 (166.52 KB)

Generated: 2017-Jun-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (166.94 KB)

Generated: 2017-Jun-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (237.17 KB)

Generated: 2017-Jun-28

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (240.64 KB)

Generated: 2017-Jun-28

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (238.76 KB)

Generated: 2017-Jun-28

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (243.94 KB)

Generated: 2017-Jun-28

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (245.98 KB)

Generated: 2017-Jun-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (246.82 KB)

Generated: 2017-Jun-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (254.89 KB)

Generated: 2017-Jun-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (256.33 KB)

Generated: 2017-Jun-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (256.06 KB)

Generated: 2017-Jun-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

Chinese, Traditional

1.5 (166.56 KB)

Generated: 2013-Jul-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (166.98 KB)

Generated: 2013-Jul-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (230.41 KB)

Generated: 2014-Sep-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (218.47 KB)

Generated: 2013-Aug-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (178.53 KB)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (177.85 KB)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (176.53 KB)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (176.16 KB)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (175.83 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (175.07 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (174.8 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Croatian

1.5 (4.75 KB)

Generated: 2015-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (4.75 KB)

Generated: 2015-Feb-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (64.46 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (66.31 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (73.46 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (75.47 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (77.2 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (77.36 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (76.19 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (75.93 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (75.59 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Czech

1.5 (175 KB)

Generated: 2014-Dec-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (175.45 KB)

Generated: 2014-Dec-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (189.21 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (183.51 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (148.83 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (148.92 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (148.36 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (147.96 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (147.22 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (146.85 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (146.59 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Danish

1.5 (172.32 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (172.77 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (93.84 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (94.17 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (79.18 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (81.13 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (85.59 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (86.63 KB)

Generated: 2014-Oct-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (86.07 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (85.55 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (85.37 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Dutch

1.5 (169.91 KB)

Generated: 2014-Aug-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (170.33 KB)

Generated: 2014-Aug-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (244.45 KB)

Generated: 2014-Oct-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (248.93 KB)

Generated: 2014-Oct-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (254.44 KB)

Generated: 2015-Jan-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (263.26 KB)

Generated: 2015-Jan-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (274.12 KB)

Generated: 2015-Jan-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (275.55 KB)

Generated: 2015-Jan-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (281.55 KB)

Generated: 2015-Mar-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (280.35 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (280.07 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Finnish

1.5 (4.89 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (4.89 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (188.56 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (204.08 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (252.12 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (261.42 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (273.66 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (276.95 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (274.12 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (273.32 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (273.04 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

French

1.5 (162.55 KB)

Generated: 2014-Apr-07

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (162.75 KB)

Generated: 2014-Apr-07

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (193.87 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (190.25 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (160.16 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (160.91 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (159.84 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (159.36 KB)

Generated: 2014-Oct-22

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (158.54 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (158.15 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (158.05 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

German

1.5 (175.52 KB)

Generated: 2016-Jul-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (175.97 KB)

Generated: 2016-Jul-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (251.66 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (242.32 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (224.83 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (232.29 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (231.09 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (231.31 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (234.59 KB)

Generated: 2015-Dec-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (233.57 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (233.26 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Greek

1.5 (14.63 KB)

Generated: 2014-Apr-07

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (14.63 KB)

Generated: 2014-Apr-07

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (62.43 KB)

Generated: 2014-Jan-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (61.64 KB)

Generated: 2014-Jan-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (38.06 KB)

Generated: 2014-Jan-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (38 KB)

Generated: 2014-Jan-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (37.43 KB)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (37.25 KB)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (36.85 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (36.61 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (36.36 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Hebrew

1.5 (187.05 KB)

Generated: 2014-Jan-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (187.5 KB)

Generated: 2014-Jan-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (255.28 KB)

Generated: 2013-Nov-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (256.92 KB)

Generated: 2015-Jan-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (262.43 KB)

Generated: 2015-Jan-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (268.38 KB)

Generated: 2015-Jan-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (276.93 KB)

Generated: 2015-Jan-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (275.06 KB)

Generated: 2015-Jan-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (272.85 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (271.79 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (271.48 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Hungarian

1.5 (172.08 KB)

Generated: 2015-Feb-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (172.52 KB)

Generated: 2015-Feb-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (246.33 KB)

Generated: 2015-Nov-19

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (234.11 KB)

Generated: 2015-Nov-19

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (200.72 KB)

Generated: 2015-Nov-19

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (200.47 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (199.43 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (199.01 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (198.38 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (197.49 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (197.05 KB)

Generated: 2017-May-31

Up to date as of: 2020-Feb-21

Indonesian

1.5 (27.25 KB)

Generated: 2016-Jul-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (27.25 KB)

Generated: 2016-Jul-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (24.61 KB)

Generated: 2016-Jul-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (24.6 KB)

Generated: 2016-Jul-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (23.55 KB)

Generated: 2016-Jul-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (24.15 KB)

Generated: 2016-Jul-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (25.62 KB)

Generated: 2016-Jul-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (25.5 KB)

Generated: 2016-Jul-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (29.19 KB)

Generated: 2016-Jul-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (29.92 KB)

Generated: 2016-Jul-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (30.03 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Italian

1.5 (172.93 KB)

Generated: 2016-Feb-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (173.37 KB)

Generated: 2016-Feb-24

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (248.2 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (253.05 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (254.71 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (263.58 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (274.76 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (276.32 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (300.02 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (301.36 KB)

Generated: 2016-Sep-18

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (301.06 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Japanese

1.5 (76.86 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (76.86 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (75.19 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (3.37 KB)

Generated: 2013-Aug-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (705 bytes)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (705 bytes)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (705 bytes)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (705 bytes)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (648 bytes)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (648 bytes)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (648 bytes)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Korean

1.5 (1.28 KB)

Generated: 2015-Feb-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (1.28 KB)

Generated: 2015-Feb-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (20.39 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (20.39 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (21.52 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (21.52 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (22.41 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (22.47 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (22.15 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (22.08 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (22 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Lithuanian

1.5 (23.21 KB)

Generated: 2016-Sep-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (23.28 KB)

Generated: 2016-Sep-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (64.39 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (66.69 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (72.01 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (75.61 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (77.19 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (77.82 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (85.58 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (85.36 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (85.36 KB)

Generated: 2017-Mar-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

Norwegian Bokmål

1.5 (163.35 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (163.79 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (370.33 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (205.1 KB)

Generated: 2013-Aug-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (167 KB)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (166.33 KB)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (165.53 KB)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (165.14 KB)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (165.09 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (164.32 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (163.91 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Persian, Farsi

1.5 (87.98 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (87.98 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (14.89 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (14.45 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (10.05 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (9.48 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (9.55 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (9.55 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (9.49 KB)

Generated: 2015-Aug-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (9.49 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (9.49 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Polish

1.5 (53.68 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (53.83 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (122.59 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (124.14 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (138.56 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (140.04 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (139.59 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (139.41 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (141.83 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (142.18 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (142.57 KB)

Generated: 2018-May-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

Portuguese, Brazil

1.5 (177.73 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (178.18 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (253.73 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (258.26 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (264.51 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (273.27 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (284.32 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (285.74 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (348.16 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (359.06 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (363.21 KB)

Generated: 2018-Jul-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

Portuguese, Portugal

1.5 (178.59 KB)

Generated: 2014-Jan-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (179.05 KB)

Generated: 2014-Jan-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (253.25 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (258.84 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (221.25 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (220.33 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (218.51 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (219.11 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (218.64 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (217.79 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (217.5 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Romanian

1.5 (15.39 KB)

Generated: 2015-Jun-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (15.39 KB)

Generated: 2015-Jun-15

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (198.66 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (215.42 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (258.28 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (267.92 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (279.34 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (282.68 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (347.15 KB)

Generated: 2015-Jun-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (343.9 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (343.6 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Russian

1.5 (198.29 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (198.65 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (287.83 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (290.54 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (284.72 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (289.56 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (294.49 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (292.9 KB)

Generated: 2014-Sep-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (291.34 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (290.27 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (289.84 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Serbian

1.5 (575 bytes)

Generated: 2019-Feb-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (575 bytes)

Generated: 2019-Feb-14

Up to date as of: 2020-Feb-21

n/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Slovak

1.5 (1.2 KB)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (1.2 KB)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (518 bytes)

Generated: 2014-Dec-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (518 bytes)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (518 bytes)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (518 bytes)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Slovenian

1.5 (6.39 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (6.39 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (1.52 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (1.52 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (889 bytes)

Generated: 2014-Nov-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (889 bytes)

Generated: 2014-Nov-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (1.1 KB)

Generated: 2014-Nov-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (1.1 KB)

Generated: 2014-Nov-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (1.1 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (1.1 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (1.1 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Spanish

1.5 (177.36 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (177.8 KB)

Generated: 2014-Nov-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (258.1 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (261.19 KB)

Generated: 2014-Nov-30

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (265.73 KB)

Generated: 2015-Mar-02

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (275.07 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (284.9 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (287.97 KB)

Generated: 2015-Mar-01

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (285.87 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (284.94 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (284.63 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Swahili

1.5 (8.93 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (8.93 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (8.86 KB)

Generated: 2013-Jun-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (1.19 KB)

Generated: 2013-Aug-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (546 bytes)

Generated: 2013-Nov-03

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (546 bytes)

Generated: 2014-Jan-08

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (546 bytes)

Generated: 2014-Apr-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (546 bytes)

Generated: 2014-Jul-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (546 bytes)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (546 bytes)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (546 bytes)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Swedish

1.5 (113.04 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (113.16 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (181.54 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (196 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (225.87 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (233.96 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (245.14 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (248.4 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (284.41 KB)

Generated: 2015-Oct-05

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (281.2 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (280.79 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Thai

1.5 (3.82 KB)

Generated: 2013-Dec-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (3.82 KB)

Generated: 2013-Dec-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (9.2 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (9.2 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (9.39 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (9.97 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (10.16 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (10.51 KB)

Generated: 2014-Oct-21

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (10.4 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (10.4 KB)

Generated: 2016-Jan-13

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (10.4 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Turkish

1.5 (172.61 KB)

Generated: 2014-Apr-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (172.61 KB)

Generated: 2014-Apr-11

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (99.36 KB)

Generated: 2014-Dec-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (110.24 KB)

Generated: 2014-Dec-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (85.44 KB)

Generated: 2014-Dec-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (85.82 KB)

Generated: 2014-Dec-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (84.8 KB)

Generated: 2014-Dec-29

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (87.09 KB)

Generated: 2015-Feb-07

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (86.88 KB)

Generated: 2015-Mar-04

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (86.57 KB)

Generated: 2016-May-12

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (86.23 KB)

Generated: 2017-Feb-16

Up to date as of: 2020-Feb-21

Vietnamese

1.5 (2.97 KB)

Generated: 2015-Jul-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

1.6 (2.97 KB)

Generated: 2015-Jul-10

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.0 (6.28 KB)

Generated: 2017-Apr-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.2 (6.28 KB)

Generated: 2017-Apr-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.5 (4.42 KB)

Generated: 2017-Apr-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.6 (4.52 KB)

Generated: 2017-Apr-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.7 (4.52 KB)

Generated: 2017-Apr-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

2.8 (4.52 KB)

Generated: 2017-Apr-25

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.0 (4.87 KB)

Generated: 2017-Apr-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.1 (5.22 KB)

Generated: 2017-Apr-26

Up to date as of: 2020-Feb-21

3.2 (5.22 KB)

Generated: 2017-Apr-25

Up to date as of: 2020-Feb-21